فلسفه ارتقاء به اسلام و ابتنای ازدواج اسلامی بر آن

برایuntitled کسانی که می خواهند با فرد مسلمانی ازدواج کنند، گاهی پرسش یا اعتراضی نسبت به لزوم تشرف به اسلام پیش می  آید. در این نوشته به تبیین هایی اشاره شده است که ما برای آن عزیزان در مرکز اسلامی رم ارائه می کنیم.

دین چیست؟

همان گونه که می دانیم موجودات گوناگونی وجود دارند و هر موجودی هم ویژگی های خود و لذا آثار خود را دارد. مثلا نمک شور است و شکر شیرین، آب گوارا است و بنزین آتش زا، زمین جاذبه دارد و زمان می گذرد. بنابراین هر گونه ارتباطی با هر یک از موجودات، سبب آثار خاصی می شود؛ برخی چیزها، آثار زیانبارِ محسوسی دارد، برخی، آثار زیانبار نامحسوسی دارد، برخی آثار مفید محسوسی دارد و برخی آثار مفید نا محسوسی. در این میان هر موجودی عاقلی در پی نوعی از ارتباط گیری با موجود دیگری است که سبب به دست آمدن سلامت و منافع وی است؛ مثل تنفس اکسیژن یا تأمین آب مورد نیاز بدن. زیستن یعنی ارتباط با خود و حالات خود یا با موجودات دیگر. تا ویژگی ها و اثرگذاری های هر یک از موجودات و نیز ابعاد مختلف جسمی و روحی خود را نشناسیم، نمی توان ارتباطات اطمینان بخش؛ یعنی زیستن خوبی داشت.

دین درست محصول چه کسی است؟

روشن است که فکر انسان نمی تواند همه موجودات و همه ویژگی های مختلف و آثار مختلفی که در اثر ارتباط با آنان، بر ابعاد گوناگون ما می گذارد را درک کند. حتی هیچ پزشکی نمی تواند ادعا کند که تمام خواص آب و تمام آثاری که بر روی تمام دستگاه های بدن دارد را آزمایش کرده است. در این حال چه باید کرد؟

یا بگوییم که چون نمی توانیم موجودات و ویژگی های آنان و اثر گذاری های گوناگون آنان را بشناسیم، این مسائل را رها می کنیم؛ که البته این مسائل ما را رها نمی کند؛ آتش سوزاندن را رها نمی کند و هر گونه ارتباطی با هر موجودی، سبب تحقق اثر خاصی خواهد شد. چه بخواهیم و چه نخواهیم.

و یا باید به یک منبع کامل و جامع شناخت، رو بیاوریم؛ منبعی که تمام موجودات را با تمام خواص شان می شناسد و می تواند ما را در ارتباط گیری درست و زیستنی اطمینان بخش و منفعت آفرین کمک کند. چنین موجودی تنها خداوند، خالق همه موجودات، است که همه را می شناس و همه را دوست دارد و ارتباط گیری درست با هر موجودی را به ما نشان می دهد و ما را در انجام این ارتباطات یاری می کند.

دقیقاً همانند شرکت سازنده یک رایانه که می داند هر سخت قطعه ای را چگونه طراحی کرده است و چه ارتباطی باید بین قطعات مختلف برقرار شود تا هم رایانه آسیب نبیند و هم کارکرد مورد نظر را داشته باشد. شرکت سازنده، به سبب شناختی که نسبت به سخت افزار رایانه دارد، می تواند نرم افزار مناسبی نیز برای کارکرد مناسب آن طراحی کند. این سیستم عامل (ویندوز) و مجموعه چیزهای دیگری که برای تحقق کار لازم است، دقیقاً در زندگی انسان و هر موجود دیگری نیز هست که نامش «دین» می باشد. دین یعنی آنچه که ما مدیون ارتباط گیری با آن هستیم تا بتوانیم وضعیت مطلوب مان را بشناسیم و بتوانیم به آن برسیم.

دین ویندوز (سیستم عامل) زندگی هر موجودی است. هیچ موجودی بی دین نیست که انسان بتواند باشد. همه دین دارند، یکی دین معرفی شده از سوی یک شرکت معتبر که سازنده بشر است و دیگری دین خودساخته. پس فرد بی دین وجود ندارد.

تاریخچه ویندوز (دین) و ویروس

از زمان حضرت آدم تا کنون، انبیای الهی شرکت های عرضه کننده ویندوز زندگی یعنی «دین آسمانی» بوده اند و نخستین انسان یعنی آدم (ع) هم نخستین پیامبر بوده است؛ یعنی زندگی و روابط وی با سایر موجودات عالم، بر اساسا سیستم عامل (ویندوز) آسمانی تنظیم می شده است.

آدم و حوا دارای دشمن سرسختی به نام شیطان بودند که هدف اصلیش تولید ویروس برای تخریب سخت افزار و نیز نرم افزار انسان و محیط زندگی وی بوده است. این شرکت تولید ویروس، هر از چندی به سبب کوتاهی انسان ها و نیز همکاری برخی از انسان ها، موفق می شد بخشی از ویندوز آسمانی را ویروسی و خراب کند.

علت ارتقاء (آپگرید) ویندوز زندگی

ارتقاء ویندوز زندگی، به سبب دو چیز است: آ. بدافزارهایی که سبب از کار افتادگی بخشی از کارکرد ویندوز زندگی می شوند؛ ب. تغییرات اندکی نیز در جوهره فرد یا جهان اتفاق می افتاد که سبب کاهش یا نقص کارآمدی ویندوز پیشین در این حوزه می شد. طبیعی است که شرکت سازنده عالم، هر از چندی به دلیل این دو مساله (تحریف دین و نیازهای جدید) ویندوز یاد شده را به روز رسانی کند و از ما نیز بخواهد که ویندوز خود را آپگرید کنیم. منشأ تغییرات در ویندوز رایانه، ضعف فکری طراحان قطعات سخت افزاری یا برنامه های نرم افزاری است. اما این مساله در ارتقاء دین نقشی ندارد.

تغییر سیستم عامل، یا ارتقاء آن

در واقع، صرف نظر از خرابی های ناشی از ویروس تحریف، بیش از ۹۵ درصد از عناصر ویندوز قبلی در دین به روز شده وجود دارد و نکته جالب اینکه در دین قبلی نیز کلید به روز رسانی (بشارت به پیامبر بعدی) وجود دارد که قاعدتاً نخستین کلیدی است که از سوی بدافزارها مورد حمله قرار می گیرد.

دقیق ترین واژه برای انتقال از ویندوز قبلی به ویندوز جدید، به روز رسانی است نه تغییر. موجودات عالم و روابط بین آنان تا حد بسیار زیادی ثابت است و فقط تغییرات کمّی یا شکلی روی داده است. مثل رایانه ای که میزان ورودی داده ها و سرعت ورود داده ها به آن زیاد شده است. لذا باید الگوی محاسباتی آن را ارتقاء داد و این یعنی آپگرید ویندوز نه تغییر در دین.

سطح لازم جهت به روز رسانی ویندوز زندگی، دو اصل کلی است: یکی این که «تنها خداوند سزاوار پرستش است» و دیگری این که «محمد پیامبر خداوند است»؛ سایر موارد پس از بررسی های مستقیم یا غیر مستقیم فرد انجام می شود و در برای صدور مجوز ارتقاء ویندوز و استفاده از خدمات ویندوز نهایی، ضرورت اولیه ندارد. واضح است که این دو گزاره دروغ نیست که گفته شود چرا ارائه خدمات مبتنی بر ویندوز نهایی، به دروغ گفتن مرتبط می کنید! در عین  حال هر مسلمانی هم ضرورتاً باور دارد که  حضرت مسیح (ع) پیامبر خداوند است و به کتاب آسمانی وی ایمان دارد، در مساله الوهیت خداوند هم اشتراک نظر هست.

نیاز «شبکه» حیاتی به وحدت سیستم عامل

صرف نظر از ضعف جدی کارامدی ویندوزی که بخش هایی از آن دچار ویروس و از کارافتادگی شده است و بخشی از آن هم پاسخگوی نیازهای جدید نیست، این مساله هنگامی مشکل ساز می شود که دو نفر بخواهند یک کار مشترک را در یک محیط به هم «شبکه» شده انجام دهند. در این جا به زبان مشترک، علائم مشترک، ارقام مشترک، مکان های مشترک بروز علائم و … نیاز است؛ وگرنه می تواند اسباب فاجعه شود. فرض کنید که چندین رایانه به هم شبکه شده اند تا امنیت تردد هواپیما یا قطارها را مدیریت کند، حال اگر در هر رایانه ای یک نرم افزار متفاوتی فعال باشد (به ویژه این که نرم افزار برخی از سیستم ها دچار ویروس شده باشند) و کارمندان این شبکه هم افراد عادی در حوزه رایانه و نرم افزار باشند، طبعاً بستر رخ دادن فجایع بزرگی به وجود می آید.

بنابراین هر شرکتی سعی می کند از نرم افزار (برنامه اجرا: دین) یک نواخت و سالمی برای ارائه برنامه های «حیاتی و حیثیتی» خود استفاده کند و بسیار بعید است که یک شرکت حاضر باشد از دو نرم افزار نسبتاً متفاوت برای اجرای یک برنامه حیاتی و حیثیتی استفاده کند. براستی چه برنامه ای مهمتر از زندگی مشترک و تربیت فرزند و تحقق اهداف مشترک!

لذا هماهنگ سازی نرم افزار زندگی و رهایی از ویروس هایی تحریف گر که شیاطین به جان دین مسیحیت و یهودیت انداخته اند و نیز به روز رسانی قابلیت ها و در یک کلام، آپگرید نسخه جدید دین، برای زندگی مشترک کاملاً قابل فهم است.

آینده جهان

هر چند که ویندوز نهایی نیز در معرض ویروس است ولی این ویندوز به گونه ای است که اگر به شبکه اصلی خدمات پس از ارائه کالا، متصل شود، امکان بازیابی بخش های ویروسی شده وجود دارد؛ زیرا منبع آن یعنی قرآن و اهل بیت (ثقلین) تحریف نمی شوند. در عین حال نسخه های بدلی و ویروسی زیادی نیز در سطح جهان وجود دارد که متقاضی نسخه از دین آسمانی، باید دقت کافی در تهیه آن به کار ببرد.

برای ضربه زدن به اساس دین آسمانی و ویندوز زندگی، دشمنان آشکار و پنهانی وجود داشته اند که خطرناکترین آنها، دشمنانی هستند که به اسم دین، در پی تأمین منافع نامشروع خود بوده اند یا به سبب جهالت در فهم درست دین، دست به خشونت بر ضد دیگران زده اند. این مشکل را نباید مشکل دین به حساب آورد. نمی توان گفت که چون جنگ جهانی اول و دوم در اروپای مسیحی رخ داد؛ پس باید کشتار صدها میلیونی و بی سابقه تاریخ بشر را به پای مسیحیت گذاشت. علت آن جنگ ها، افرادی بودند که پایبند به مسیحیت نبودند و اگر اسمی از مسیحیت هم بوده است، برای مشروعیت بخشی به جنایات شان بوده است. همان انگلیس، اقدام به تأسیس وهابیت کرد و همان آمریکا اقدام به تأسیس طالبان و داعش کرد، خودشان نیز اذعان کرده اند و اینک با فریب یک مشت جاهل، چهره اسلام و امنیت مردم جهان را به هم می ریزند. اما تحلیل کلان مساله چیست؟

ابتدا برخی از اسم دین و خداوند سوء استفاده کردند و با ظلم و ستم، دین را بد نام کردند. عده ای به جای مبارزه با سوء استفاده از نام خداوند، به حذف خداوند از زندگی و گذاشتن انسان به مقام خدایی پرداختند. اینک که اومانیزم اسباب دو جنگ جهانی با کشتار صدها میلیونی با بمب اتم و دیگر سلاح ها شده است و تروریزم را در همه جا گسترانده است، وقت آن است که دوران حاکمیت عده ای تروریست پرور و سود جو بر جهان به اسم اومانیزم به سر آید.

طبعاً اینان در پی تضعیف جریانی هستند که قرار است عدالت را جایگزین ظلم کنونی جهان کنند. روش کار عاملان وضعیت کنونی جهان چیست؟ وقتی ستمگری و بی عدالتی زیاد باشد، مردم اعتراض می کنند و برای جلوگیری از اعتراض مردم، باید آنان را از چیز مهمتری ترساند؛ یعنی ناامنی و تروریزم. به این ترتیب به هر میزان که ظلم و ستم بیشتر می شود، تروریزم هم باید رشد کند تا بتواند ترسی ایجاد کند که مردم ناراضی، به آن میزان از بی عدالتی رضایت بدهند. ضرب المثلی داریم که اگر دندانت درد می کند، به سر انگشتانت سوزن بزن؛ سوزش بیشتر درد دست، مانع از فکر کردن به درد دندان می شود.

نکته دیگر در روش ایجاد نزاع بین «عدالت و امنیت» است؛ آنان اولاً نقاب دین را بر چهره تروریزم می زنند تا دین و متدینان یعنی وارثان زمین را بد نام کند و ثانیاً با تروریزم، جایگاه خود را به اسم مبارزه با تروریزم تحکیم و توسعه می بخشد

در حقیقت نه دعوای بین عدالت و امنیت است و نه آنان در پی تامین امنیت. در حقیقت عدالت و امنیت ناشی از دو مساله است: آ. شناخت همه جهان و به ویژه جهان انسانی و روابط صحیح بین انسان ها و ارائه قوانین تأمین کننده عدالت و امنیت؛ ب. وجود مجریان صالحی که هم قوانین تأمین کننده عدالت و امنیت را بشناسند، هم افراد عادلی باشند که بخواهند قوانین درست را به شکل درستی اجرا کنند و نه به نفع خود یا خانواده یا حزب یا قبیله خود، و هم دارای شجاعت لازم باشند تا بتوانند در برابر تهدیدهای شدید و موانع سنگین پیش رو، حرکت شان را ادامه دهند و هم دارای مدیریت باشند تا بدانند در هر شرایطی چه باید کرد.

درست می اندیشید، چنین کسانی را نه شما می شناسید و نه ما؛ اما هر دو قبول داریم که مسیح (ع) چنین کسی بوده است و حضرت مهدی امام دوازدهم اسلام نیز چنین کسی است. پس ما باید زمینه ساز ظهور چنین قوانین و چنین مجریانی باشیم.

تن دادن به وضع موجود ارمغانی جز افزایش بی عدالتی و در پی آن افزایش خائنانه نا امنی ندارد و بشر آرام آرام در باتلاق حاکمیت پول و تبلیغات و رسانه فرو خواهد رفت.

 

همچنین ببینید

فقه سیاسی مواضع اعلامی ایران نسبت به افغانستان

به نام خدای مهرای ویژامهر مقدمه این مقاله حدود دو ماه پیش از سقوط دولت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *