شاهزاده عربستانی راز خطرناک خاندان آل سعود را برملا کرد

وهابیترجانیوز: شاه زاده ترکی بندر محمد عبدالرحمن آل سعود که از مخالفان رژیم پادشاهی عربستان و ساکن پاریس پایتخت کشور فرانسه است در میزگرد گفتگوی هفتگی در منزل شخصی خود با حضور تنی چند از شخصیتها، روشنفکران و دگر اندیشان عرب اعلام کرد: مسلمان شیعه از مسلمان سلفی بهتر است.

به گزارش رجانیوز، ترکی، که خود از خاندان آل سعود عربستان است در روشنگری خود گفت، اینکه میگویم مسلمان شیعه از مسلمان سلفی بهتر است بخاطر اینست که، شیعه با اهدای سر حسین خود را به خدا نزدیکتر و سلفی باقتل و کشتار خودرا به شیطان نزدیکتر می کنند. شیعه کار حرام انجام نداده است اما سلفی کارهای زشتی را انجام میدهند که اسلام آنها را ممنوع و حرام کرده و آن کشتن انسان است.

در این جلسه اکثریت حاضرین هماهنگ با ترکی تاکید کردند که سلفیت حق ندارد شیعیان را که دنباله رو خاندان پیامبرند به دلیل اختلاف نظر قتل عام کند. ترکی همچنین گفت: بدلیل انتقاد ازپادشاه عربستان و نفی فرمانروایی او از سوی عالمان بی خرد آن کشور مرا کافر قلمداد کرده اند. اگرچه انتقاد از پادشاه و نفی حکومت پادشاهی از حقوق شخصی وانسانی من است.

وی در قالب شفاف سازی موضوع، گفت: شنیده ام در گذشته دلیل کافر بودن شیعیان را عدم قبول خلافت ابوبکر و عمر وعثمان بیان کرده اند، امروز هم مطمئن شدم که هرکس حاکمیت را نفی کند از سوی عالمان بدکردار خوان پادشاه کافر محسوب میشود.

وی افزود، مادامیکه ابوبکر وعمر وعثمان حاکمان سیاسی بوده اند مردم در تائید و نفی حاکمیتشان مختارند و این اوج دمکراسی محسوب میشود. او تاکید کرد به همین دلیل هم شیعیان را رافضی میخواندند. او عدم رضایت وح مایت مردم از ابوبکر و عمر و عثمان را نه عیب دانست و نه حرام خواند.

شاهزاده ترکی دربین سخنانش در میزگرد منزل خویش آشکارا گفت: مدت یکسال افسر وزارت داخلی بوده ام و در سازمان اطلاعات کشور اشتغال داشتم، این سازمان شاخه ای اختصاصی دارد بنام شاخه رافضی ها که یکی از مسئولیتهای مهمشان طراحی نقشه های گوناگون ضد شیعی و بدنام کردن آنها از طریق چاپ کتابهای دروغین و انتشار و توزیع آنها در بین حجاج میباشد. بودجه اختصاصی این شاخه به تنهایی به اندازه بودجه کشورهای تونس، اردن و یمن است.

شاه زاده ترکی بندر محمد عبدالرحمن آل سعود که از مخالفان رژیم پادشاهی عربستان و ساکن پاریس پایتخت کشور فرانسه است در میزگرد گفتگوی هفتگی در منزل شخصی خود با حضور تنی چند از شخصیتها، روشنفکران و دگر اندیشان عرب اعلام کرد:مسلمان شیعه از مسلمان سلفی بهتر است.

به گزارش رجانیوز، ترکی، که خود از خاندان آل سعود عربستان است در روشنگری خود گفت، اینکه میگویم مسلمان شیعه از مسلمان سلفی بهتر است بخاطر اینست که، شیعه با اهدای سر حسین خود را به خدا نزدیکتر و سلفی باقتل و کشتار خودرا به شیطان نزدیکتر می کنند. شیعه کار حرام انجام نداده است اما سلفی کارهای زشتی را انجام میدهند که اسلام آنها را ممنوع و حرام کرده و آن کشتن انسان است.

در این جلسه اکثریت حاضرین هماهنگ با ترکی تاکید کردند که سلفیت حق ندارد شیعیان را که دنباله رو خاندان پیامبرند به دلیل اختلاف نظر قتل عام کند. ترکی همچنین گفت: بدلیل انتقاد ازپادشاه عربستان و نفی فرمانروایی او از سوی عالمان بی خرد آن کشور مرا کافر قلمداد کرده اند. اگرچه انتقاد از پادشاه و نفی حکومت پادشاهی از حقوق شخصی وانسانی من است.

وی در قالب شفاف سازی موضوع، گفت: شنیده ام در گذشته دلیل کافر بودن شیعیان را عدم قبول خلافت ابوبکر و عمر وعثمان بیان کرده اند، امروز هم مطمئن شدم که هرکس حاکمیت را نفی کند از سوی عالمان بدکردار خوان پادشاه کافر محسوب میشود.

وی افزود، مادامیکه ابوبکر وعمر وعثمان حاکمان سیاسی بوده اند مردم در تائید و نفی حاکمیتشان مختارند و این اوج دمکراسی محسوب میشود. او تاکید کرد به همین دلیل هم شیعیان را رافضی میخواندند. او عدم رضایت وح مایت مردم از ابوبکر و عمر و عثمان را نه عیب دانست و نه حرام خواند.

شاهزاده ترکی دربین سخنانش در میزگرد منزل خویش آشکارا گفت: مدت یکسال افسر وزارت داخلی بوده ام و در سازمان اطلاعات کشور اشتغال داشتم، این سازمان شاخه ای اختصاصی دارد بنام شاخه رافضی ها که یکی از مسئولیتهای مهمشان طراحی نقشه های گوناگون ضد شیعی و بدنام کردن آنها از طریق چاپ کتابهای دروغین و انتشار و توزیع آنها در بین حجاج میباشد. بودجه اختصاصی این شاخه به تنهایی به اندازه بودجه کشورهای تونس، اردن و یمن است.

همچنین ببینید

بررسی بخشی از جزوه شبهه پراکنی درباره قرآن

یکی از دوستانم جزوه ای پر از شبهاتی درباره قرآن و اسلام برایم فرستاد. دو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *