بایگانی برچسب: فقه سیاسی، فقه امنیتی، صاحب جواهر، فقه دفاع، امنیت جامعه

نقد نگاه اقتصادی در فقه امنیتی در مساله هسته ای

گاهی سوال می شود که چرا می توان در دفاع از مال کشته شد؟ قاعده عقلی این است که «دفع خطر احتمالی عقلاً واجب است» و وقتی شما احتمال بدهید که خطری در حد مرگ و خطر جانی شما را تهدید می کند، چرا باز هم مجاز به دفاع از …

ادامه نوشته »