بایگانی برچسب: حکم حکومتی با فتوا، فرق حکم حکومتی با فتوا، حکم ولایی و فتوا

معنای حکم حکومتی و تفاوت آن با فتوا

حکم حکومتی با عناوینی چون حکم سلطانی، حکم حکومی و حکم ولایی، معمولا در برابر فتوا (احکام اولی، احکام ثانوی و احکام وضعی) به کار می رود و فقها و اصولیون، مستقلاً یا در مقایسه با فتوا، به تعاریفی از آن پرداخته اند که به برخی اشاره می شود: دستورات …

ادامه نوشته »