خانه - بایگانی برچسب: گفتمان با گفتگو، پست مدررنیزم، هاشمی، موشک، بی سوادی

بایگانی برچسب: گفتمان با گفتگو، پست مدررنیزم، هاشمی، موشک، بی سوادی

فرق گفتگو و گفتمان/ هاشمی نا آگاه است یا خائن؟

اخیراً گفته شده است که «دنیای فردا دنیا گفتمان ها است نه موشک ها». این مطلب را از دو منظر محتوایی و مفهوم شناختی مورد توجه قرار می دهیم. آ. بررسی محتوایی این سخن با توجه به این که ادعا شده است که گوینده این سخن مفسر قرآن و آیت ...

ادامه نوشته »