خانه - بایگانی برچسب: معیارهای نامزد اصلح، معرفی نامزد اصلح، اعلام صلاحیت، جمنا، فقه سیاسی، استحسان، فقه سنی، فقه سیاستمداری، فقه منابع، فقه مجاری، فقه مجریان

بایگانی برچسب: معیارهای نامزد اصلح، معرفی نامزد اصلح، اعلام صلاحیت، جمنا، فقه سیاسی، استحسان، فقه سنی، فقه سیاستمداری، فقه منابع، فقه مجاری، فقه مجریان

فقه سیاسیِ احراز و ابراز معیارهای اصلح و اعلام نامزد اصلح

فقه سیاسی انتخابات2

بسم الله الرحمن الرحیم در مقاله «بررسی فقهی انتخاب اصلح و صالح مقبول» نشان داده شد که استناد به قاعده میسور و قاعده مقیس برای عدول از اصلح به صالح مقبول، اشتباه است و بر اساس قاعده اشتغال، باید اصلح را برگزید. ترسیم نقشه فقهی معرفی نامزد اصلح برای انتخابات ...

ادامه نوشته »