خانه - بایگانی برچسب: فقه غرب شناسی

بایگانی برچسب: فقه غرب شناسی

بازشناسی و بررسی فشرده مکاتب «نظام سلامت»

غرب شناسی فقاهتی این نوشته که در دل خود به کلانفقه طب می‌پردازد، خودش نوشته ای واقعیت شناسانه با نگاهی به شناخت واقعیت غرب (غرب شناسی) است. روش این شناخت، روش فقاهتی است. «کلانفقه» علوم گوناگون؛ مانند علوم تجربی و طب، باید با روش فقهی آفریده شود. اوج این نیاز ...

ادامه نوشته »