خانه - بایگانی برچسب: فقه انتخابات، فقه سیاسی، انتخاب اصلح، صالح مقبول، دفع افسد، قاعده مقیس، قاعده میسور، قاعده اشتغال، فقه سیاسی

بایگانی برچسب: فقه انتخابات، فقه سیاسی، انتخاب اصلح، صالح مقبول، دفع افسد، قاعده مقیس، قاعده میسور، قاعده اشتغال، فقه سیاسی

بررسی فقهی انتخاب اصلح و صالح مقبول

به نقل از شماره نخست از سال ششم مجله علمی پژوهشی «معرفت سیاسی»، بهار و تابستان ۱۳۹۳؛ به اضافه پانوشت هایی که در  اصل مقاله بود و در نشر آن، ظاهراً به سبب محدودیت کلمات، حذف شده است. چکیده در سالیان اخیر، مسأله انتخاب اصلح، یکی از پرچالش‌ترین مسائل سیاسی بین گروه‌های مرجع سیاسی، ...

ادامه نوشته »