خانه - فقه سیاسی - یادداشت سیاسی - امیرکاوی مباهله و محرم

امیرکاوی مباهله و محرم

امیرتحلیل اشتراک زبانی مباهله و موشک

✳ تحلیل امیرفرایند شناسی. سه فرایند (روایش) کلی در امیرفرایند وجود دارد:

👈روایش مرکز به پیرامون که ویژه افراد تراز است

👈روایش پیرامون به مرکز که غالبا برای مخاطب ضعیف است.

👈 روایش میان به جانبین که غالبا برای افراد کمی رشد یافته است.

✅ در آیه مباهله زدایش پیرامون_ مرکز دنبال شده است:

🌻العقول ائمه الافکار و الافکار ائمه القلوب و القلوب ائمه الحواس و الحواس ائمه الاعضاء

✅ امیرفرایند ارتباطی با افراد رشد نیافته، از پیرامون به مرکز است:👇

🔶 ندع ابنائنا و ابنائکم👈 حسین و حسن

🔶 و نسائنا و نسائکم👈 فاطمه

🔶 و انفسنا و انفسکم👈 علی

🌻 همگی برای اثبات حقانیت عقل👈 محمد.

این استناد به آیه مباهله با راهنمایی برادر حسن احمدی انجام شد.

🚨 لذا روایش مواجهه اقتداری با دشمنانی که فاقد رشد هستند نیز ، زبان پیرامون به مرکز است؛ یعنی زبان موشک نه گفتگو و مذاکره. موشک نمادی از قدرت ناظر به حوزه پیرامونی (بدن) است:👇

🚀و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه … ترهبون به عدوالله و عدوکم

امیرکاوی محرم و فقرا

مطابق ابرپردازه (روایت بالا) انسان دارای پنج لایه است که مهمترین آنها لایه عقل است که ارزش حیاتی دارد و کم اهمیت ترین آنها عضو ست

– بنابراین، فقر و کمبود نیز در پنج لایه ترتیب میگیرد که مهمترین آنها، فقر عقلی ست؛ یعنی گوهر وجود کسی دچار کاستی باشد. سپس فقر فکری که البته با فقر عقلی کاملاً متفاوت است.

آنگاه فقر قلبی، سپس فقر حسی و در نهایت فقر عضوی (مثلا اقتصادی) چینش می گیرد

امام حسین سفینه نجات است و هزینه های مادی، انسانی، اجتماعی و سیاسی عزاداری امام حسین:

  1. فقر عقلی (حیاتی و استراتژیک) را برطرف میکند؛ چیزی که سبب «نجات ابدی» است
  2. فقر فکری را برطرف می کند که بدانیم پیام عاشورا مقاومت بود نه مذاکره و امیدداشتن به دشمن؛ وانگهی فقیر شدن عده ای و فراهم کردن ارز مسافرتی تا رایگان شدن سفر به تایلند.
  3. فقر قلبی را برطرف می کند که بدانیم ولیّ امر، چقدر محبت دارد که برای رفع «جهالت و حیرت ضلالت» مردم، حقیقت را در کربلا، با خود و عزیزانش شرحه شرحه شرح می شود.
  4. فقر حسی (ارتباطات) را بر طرف می کند تا تک تک افراد به جای احساس تنهایی و پناهندگی به «سگ»، خود را در هیأت مهرورزان ببینند.
  5. فقر عضوی (مثلا اقتصادی) را به صورت مستقیم و بیش از آن، به صورت غیر مستقیم برطرف می کند:

زیرا کسی که هیأتی و حسنی شد می فهمد که روی شانه امام حسین، صدمه ای بود که اثر زخم شمشیر و سنگ و تیر و نیزه نبود، جای کوله باری بود که هر شب برای فقرا به دوش می برد.

– گاهی شبهه است و غالباً مرض است که گفته می شود برای رفع فقر عضوی( اقتصادی)، فقرهای چهارگانه مهمتر از آن، به ویژه فقر عقلی (حیاتی و نجاتی) را نبینیم.

🔴 یارو به امام حسین گفت: اسب خوبی دارم، تقدیم راه کربلا، اما امام حسین می خواست خودش را نجات دهد؛ لذا اسبش را نپذیرفت. امام حسین می خواهد خودت به هیأت بیایی، کمک به فقیر جای خودش را دارد؛ می خواهد خودت را نجات دهد.

– نجات بخشی امام حسین را به کارکرد کمیته امداد خلاصه نکنیم، امام حسین فقط یک زخم کمیته امدادی به شانه داشت؛ بقیه زخمها سیاسی بود.

امیرکاوی جایگاه امام حسین و فرایند شناسی عزاداری

لبیک یا حسین

ابرپردازه: عقلها امام فکرها، فکرها امام قلبها، قلبها امام حسها و حسها امام عضوها هستند

🔴 با توجه به فرایند عمومی رشد که «حرکت از پیرامون به مرکز» است، شاید بتوان نشان داد که چرا امام حسین به گونه ای ویژه، مصباح الهدی است؟ آیا امام حسین مقامش بالاتر از امام علی (ع) است؟

✅ گویا علتش آن است که امام حسین در وضعیتی قرار گرفته است که از نظر عموم مردم فهمیدنی تر است؛ یعنی در وضعیت «عضو»؛ وضعیتی که عموم می توانند با آن ارتباط برقرار کنند.

◼ یعنی رنجهایش بیش از سایر اهل بیت (ع) در بُعد جسمانی تجلی یافته است؛ نه این که فقط رنج جسمانی باشد

✅ بنابراین انکارش از انگاره فراتر نمی رود:

🌅حسین نوری است که هرگز خاموش نخواهد شد

◼ویژگی دیگرِ پیرامون _ مرکزی، خود روش عزاداری است که فقط فکری یا قلبی نیست؛ بلکه با حس (ارتباطات و هیأت) و به ویژه با عناصر عضوی (سینه زنی، اشک، مشکی پوشی، نذری، آب و خاک و تربت و صدا ارتباط دارد.

🔷این عناصر مشهود (عضومحور)، در درون خود، اسرار عمیق و جذابی دارند.

– مرجع ابرپردازی و فقه استراتژیک؛ پیام رسان سروش: @abarpardaze🌻

درباره ی مدیر

همچنین ببینید

وندکاوی 12؛ پیشوند ب؛ با معنای بهینگی

«ب» زادفت (زاداُفت: بُن مضارع مُرخّم) بختن یا زادفت ورزادبرهای آن (مصدرهای فرزندی آن؛ مانند ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *