خانه - بایگانی برچسب: وندپژوهی، پیوندهای زبان فارسی،

بایگانی برچسب: وندپژوهی، پیوندهای زبان فارسی،

وندکاوی ۷؛ پسوند «ن» + بررسی معنای «سخن» و «کلمه»

پسوند «ن» در پیایندهای نخست تا هفتم به وندپژوهی «پیشوند چم، پیشوند پ، پسوند ال، میانوند ا، پیشوند گ، پسوند ر، پیشوند آ، و  واژه کاوی «کار» پرداختیم. این گمانه‌های زبانی برای بازکاوی زایش (اشتقاق) و پیوندهای زیبای زبان فارسی می‌باشد و در حد فرضیه‌ای با شواهد زیاد، بیان می‌شود. ...

ادامه نوشته »