خانه - بایگانی برچسب: هاشمی رفسنجانی، شبکه نفاق، منافق، ولایت نظریه گفتمان، نظریه گفتاری، شبکه مفاهیم

بایگانی برچسب: هاشمی رفسنجانی، شبکه نفاق، منافق، ولایت نظریه گفتمان، نظریه گفتاری، شبکه مفاهیم

«نظریه گفتاری اسلام و شبکه شناسی مفاهیم»؛ ضرورت حفظ ادبیات نفاق زدا

مفاهیم، قاعدتاً ما به ازای واقعیت ها و حقایق عالم و برای تبیین و تأمین مصالح و رهایی از مفاسد هستند و پردازه شبکه معنایی هر مکتبی، متناسب با نگاهی است که به حقایق و واقعیت ها و فرایند تحقق امور مطلوب دارد. هر مکتبی مفاهیم خاصی را برجسته و ...

ادامه نوشته »