خانه - بایگانی برچسب: مطهری، آیات جهاد، مطلق مقید، سیاست خارجی

بایگانی برچسب: مطهری، آیات جهاد، مطلق مقید، سیاست خارجی

بررسی دیدگاه علامه شهید مطهری درباره آیات جهاد

بررسی آیات جهاد بسیار پیچیده و سخت است و تا جایی که بررسی کرده ایم، مطالب کنونی جای تأملاتی دارد؛ در آینده بخشی از پژوهش درباره دیدگاه علامه شهید مرتضی مطهری در جمع بندی آیات جهاد تقدیم خواهد شد.

ادامه نوشته »