خانه - بایگانی برچسب: حسن روحانی، نفی تشیع، رای سنیها، غیرت دینی، بطلان تشیع، ملک ری،

بایگانی برچسب: حسن روحانی، نفی تشیع، رای سنیها، غیرت دینی، بطلان تشیع، ملک ری،

نقش اکثریت در مشروعیت امام و مشروعیت امامت

دو سطح از بررسی نقش مردم در سیاست شیعی مطرح است، یکی نقش مردم در مشروعیت بخشیدن به امام معصوم یا غیر معصوم و دیگری نقش مردم در مشروعیت بخشیدن به «اعمال» حاکمیت از سوی امام معصوم و غیر معصوم. در اینجا به نقد دیدگاه نقض مشروعیت امام معصوم به ...

ادامه نوشته »