خانه - بایگانی برچسب: تشرف به اسلام، بیان شهادتین، آپگرید دین، ازدواج غیر مسلمان با مسلمان، اسلام و مسیحیت،مرک اسلامی رم

بایگانی برچسب: تشرف به اسلام، بیان شهادتین، آپگرید دین، ازدواج غیر مسلمان با مسلمان، اسلام و مسیحیت،مرک اسلامی رم

فلسفه ارتقاء به اسلام و ابتنای ازدواج اسلامی بر آن

برای کسانی که می خواهند با فرد مسلمانی ازدواج کنند، گاهی پرسش یا اعتراضی نسبت به لزوم تشرف به اسلام پیش می  آید. در این نوشته به تبیین هایی اشاره شده است که ما برای آن عزیزان در مرکز اسلامی رم ارائه می کنیم. دین چیست؟ همان گونه که می دانیم ...

ادامه نوشته »