خانه - بایگانی برچسب: بنی قریظه، کشتار یهودیان بنی قریظه، هولوکاست، اصحاب اخدود، یهودستیزی، اسلام ستیزی

بایگانی برچسب: بنی قریظه، کشتار یهودیان بنی قریظه، هولوکاست، اصحاب اخدود، یهودستیزی، اسلام ستیزی

بررسی فقهی ادعای کشتار یهودیان بنی قریظه

بنی قریظه هم پیمان نظام اسلامی بود و در ماجرای جنگ احزاب پیمان شکنی کرد. خداوند فرمان حمله به آنان را صادر کرد. آنان ابتدا مقاومت کردند و سپس تسلیم حکم اسلام شدند؛ اما این حکم چه بود؟ مساله ای که دستمایه اسلام هراسی غربی ها شده است. ۱. گزارش ...

ادامه نوشته »