خانه - بایگانی برچسب: باسمک العظیم، دعای عربی، دعای مجلسی، یا عالی، کافی المهمات

بایگانی برچسب: باسمک العظیم، دعای عربی، دعای مجلسی، یا عالی، کافی المهمات

دعای آخر مجلس

دوستی دعای آخر مجلس خواست و من خیلی به دنبال دعای مأثور (وارد شده در روایات) گشتم. این دعاهایی که معمولا برخی مادحین و روحانیون می کنند، به صورت مشخص در روایات ندیدیم. البته دعا ضروتاً نباید مأثور باشد و می توان هر چیز خوبی را از خداوند خواست. اما ...

ادامه نوشته »