خانه - 2020 - ژوئن

بایگانی ماهانه: ژوئن 2020

وندپژوهی۵ «گ»؛ هشدار به آیت الله کُشی زبانی سوروسیستی و ترامپیستی

ابر زبان کاوی

درآمد ابرپژوهانه زبانی خلاصه دو جریان باطل در جهان (سوروسیزم و ترامپیزم) به مرزکُشی و مرزکَشی بر می گردد. سوروسیستها در پی برچیدن مرزهای درست خلقت هستند و ترامپیستها در پی تولید مرزهای کاذب در خلقت هستند. شبیخون فرهنگی زبانی، یک عملیات تروریستی نرم از سوی سوروسیست های و یک ...

ادامه نوشته »