خانه - فقه سیاسی - یادداشت سیاسی - فقه انتخابات؛ رابطه وحدت و عمل به تکلیف

فقه انتخابات؛ رابطه وحدت و عمل به تکلیف

به نام خدا و سلام

فقه انتخابات، بحث «تکلیف انتخاب اصلح» و نسبت آن با نتیجه (اختلاف)

گذری بر گذشته

در پیایند مباحث «فقه انتخابات» گفته شد که طبق مبانی دینی و فرمان ولیّ امر، انتخاب اصلح یک تکلیف است. در این جا ممکن است برخی بپندارند که تأکید بر انتخاب اصلح، ضد وحدت و سبب اختلاف است. در این حال نه تنها عمل به تکلیف واجب نیست، بلکه حرام هم هست. اکنون متنی از بیان امام خامنه ای هم یافته اند که به آن استشهاد می کنند:

استناد به کلام امام خامنه ای:

«حفظ وحدت را اصل قرار بدهیم و اگر تکلیف شرعییی هم احساس کردیم، ولی دیدیم عمل به این تکلیف ممکن است مقداری تشنج به وجود آورد و وحدت را از بین ببرد، قطعاً انجام آنچه که تصور میکردیم تکلیف شرعی است، حرام است و حفظ وحدت واجب خواهد بود.

نقدهای فرامتنی این استناد

👈 آ. نقد «فلسفه تشریع»ی
خداوند احکام را برای رسیدن به مصالح و مفاسد تشریع کرده است. اگر انجام هر تکلیفی که ممکن است سبب دلخوری و اختلاف کسانی شود، حرام باشد، نخستین حرام الهی، اعلام جانشینی هابیل برای آدم (ع) بود که سبب فتنه در خانواده و قتل و گسست خانواده شد. بنابراین اگر قرار است اختلاف سبب تبدیل شدن واجب به حرام شود، بسیاری از واجبات و محرمات (به ویژه احکام اجتماعی) به حرام و بسیاری از حرامها به واجب تبدیل می شوند!

👈ب. نقد «فلسفه اجتماع»ی
خداوند انسانها را برای رسیدن به «اجتماع توحیدی» آفریده است؛ اگر قرار است احکام اجتماعی که برای تحقق جامعه توحیدی تشریع شده است، به سبب قرار گرفتن در معرف نتیجه اختلافی، مسخ و بلکه تبدیل به ضد خود شوند، این مساله با هدفگذاری «وحدت اجتماعی» سازگار است؛ نه با هدف گزاری اجتماع توحیدی.

👈 ج. نقد «فلسفه فقه»
احکام برای رسیدن به مصالح و دفع مفاسد هستند؛ بنابراین طبیعتاً بین عمل به تکلیف و رسیدن به نتیجه مطلوب، تضادی نیست و این دو قطبی، دو قطبی جعلی است. به همین دلیل امام خمینی و امام خامنه ای مکرر گفته اند که «همه ما مأمور به ادای تکلیفیم؛ نه مأمور به نتیجه» و امام خامنه ای با وجود مباحث مفصل در این مساله، هرگز نگفته اند که نتیجه به تکلیف مقدم است؛ ابدا!

نقد درون متنی به این استناد

امام خامنه ای در ۱۲ تیر ۱۳۶۸ در فضای بحثی که درباره #توطئههایدشمن برای #اختلافافکنی مطرح کرده اند، می فرمایند که نباید اسیر برنامه ریزی های دشمن شد، دشمن سعی می کند نقشه هایش را #بهشکل_تکلیف شرعی برای شما #مجسم کند و شما را فریب بدهد، در این فضا، اگر انجام یکی از این گونه کارهای طراحی شده از سوی دشمن را #احساس تکلیف دانستید و متوجه شدید که این کار سبب اختلاف و از دست رفتن وحدت می شود، به این احساس تکلیف دل ندهید و بلکه آن را حرام بدانید؛

ارکان کلام امام خامنه ای

  1. دشمن برنامه ریزی می کند و شایعه و اغراضش را در قالب احساس وظیفه برای شما مجسم می کند؛ نه این که سخن از #حکم_خدا و تکلیف واضح ولیّ امر باشد؛
  2. ما نسبت به این قبیل موارد، #احساس وظیفه می کنیم؛ نه این که #وظیفه_قطعا برای ما ثابت باشد؛ احساس وظیفه نسبت به انجام نقشه های دشمن، غیر از تعَیُّن وظیفه نسبت به دستورات مشخص ولیّ فقیه است.

👈 در انتخابات، ما با #حکمولیّامر مواجهیم و وقتی با فرموده خود ایشان، با #حداکثردقت و با #حجتشرعی کسی را اصلح تشخیص دادیم، باید در پی معرفی وی به مردم بر آییم که خود این معرفی کردن هم یک #تکلیفشرعیقطعی از سوی ولیّ امر است؛ نه یک #نقشهازسوی_دشمن که ما گول خوردیم و #احساس تکلیف کردیم. اینها زمین تا آسمان با هم تفاوت دارند.

متن فرمایش امام خامنه ای:

📚👈«آن‌جا که حرفی را از کسی پیش ما می‌آورند، یا #شایعه ای را علیه کسی و مقامی و مدیری و مسؤولی درست میکنند، یا در #ذهنکسی، 👈 #شکل وظیفه شرعی را #مجسممیکنند👉 و #میگویندبایداینحرف را بزنی یا این موضع را بگیری، در همه 👈 #اینموارد،👉 اولین چیزی که باید به ذهن بیاید، این است که #شایدطرحاینموارد را #دشمنبرنامه‌ریزی کرده است، تا به وسیله آن #اختلاف ایجاد کند. حفظ وحدت را اصل قرار بدهیم و اگر تکلیف شرعییی هم #احساسکردیم، ولی دیدیم عمل به این تکلیف ممکن است مقداری تشنج به وجود آورد و وحدت را از بین ببرد، قطعاً انجام آنچه که 👈 #تصورمیکردیم تکلیف شرعی است، 👉 حرام است و حفظ وحدت واجب خواهد بود.»

حریم کلام حق را پاس بداریم و با تحقیق و فهم عالمانه، مانع تضییع حق بشیم.

ابوالفضل امامی، متخصص فقه انتخابات
@korsihaye_azad

درباره ی مدیر

همچنین ببینید

وندکاوی 12؛ پیشوند ب؛ با معنای بهینگی

«ب» زادفت (زاداُفت: بُن مضارع مُرخّم) بختن یا زادفت ورزادبرهای آن (مصدرهای فرزندی آن؛ مانند ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *