خانه - فقه سیاسی - یادداشت سیاسی - ابرکاوی شخصیت و شهادت قاسم سلیمانی؛ رم

ابرکاوی شخصیت و شهادت قاسم سلیمانی؛ رم

طبق فرمایش امیرالمرمنین (ع)، انسان و جامعه، دارای پنج لایه هستند: عقل که امام فکر است، فکر که امام قلب است، قلب که امام حس است و حس که امام عضو است.

 عقل یعنی جوهره و اصل هویت فرد، فکر یعنی قوه اندیشنده، قلب یعنی قوه انگیزنده، حس یعنی انتقال دهنده انگیزه به عضو و عضو هم یعنی انجام دهنده کار. عقل عنصر حیاتی و امام فکر است.

متناظر با آن پنج لایه، پنج لایه ارتباطی داریم؛ گاهی ارتباط ها رفتاری (عضوی) است؛ یعنی انگار دست دیگران هم امتداد دست شما است و خدمات متقابلی انجام می شود. گاهی ارتباط عمیق تر می شود و دو فرد علاوه بر اشتراک در «عضو»، حس مشترک دارند، به این معنا که گویی دو نفر، امتداد شبکه عصبی و حواس یکدیگر هستند. گاهی علاوه بر اشتراک در «عضو و حس» به اشتراک در قلب می رسند؛ یعنی انگیزه (محبت ها و بغض) های شان در یکدیگر امتداد می یابد. گاهی علاوه بر «عضو، حس و قلب» فکر آنان نیز به اشتراک گذاشته می شود و ارتباط فکری برقرار می شود.

این ارتباطات، همگی ارتباطات سطحی هستند، اما اصل ارتباطات، ارتباطات عمقی (عقلی) است. ارتباط عقلی یعنی جوهره دو نفر به هم مرتبط می شوند و جوهره هر دو افزایش می یابد. ارتباطات جوهری، هم بسیار با ارزش است و هم این که بسیار ماندگار.

اگر کسی بتواند رابطه اش را با خداوند درست کند و اخلاص داشته باشد، امکان ارتباط با جوهره افراد دیگر هم خواهد یافت و ارتباط جوهری (عقلی) بسته به میزان ارتباط خالص ما با خداوند، قدرتمند می شود.

اصل ارتباطات هم ارتباطات عقلی و استراتژیک است که نیازمند خوب بودن جوهره انسان و حقخواهی است، حتی اگر فرد در انتخاب دین و اعتقاداتش (که مربوط به حوزه فکر است) دچار خطا باشد.

باید ارتباط مان با خداوند درست بشود تا ارتباطات استراتژیک (عقلی) سامان یابد. هنر اصلی قاسم سلیمانی همین بود. اکنون برای درک عظمت شخصیت قاسم سلیمانی به تبیین عملکرد وی می پردازیم؛ که چگونه تمام جهان استکبار با تمام قدرتش را شکست داد؛ کاری که سازندگان بازیهای رایانه ای نیز دور از ذهن می دانند که به قهرمان بازیهای شان بدهند؛ حقیقتی حتی بزرگتر از افسانه ها.

مقایسه ایران و آمریکا و سردار سلیمانی با جنرال ماتیس و …

چندی پیش سپهبد سلیمانی به برابر تهدید ترامپ گفته بود که پاسخ تو را من می دهم و شأن ریاست جمهوری ایران بالاتر است. البته سلیمانی هیچ گاه ادعایی بدون عمل نمی کرد:

نبرد کیفیت با کمیت: مقایسه قدرت جبهه مقاومت با محوریت ایران با جبهه استکبار با محوریت آمریکا در جغرافیایی ظهور

۱ کشور آمریکا ایران
۲ کشورها و سازمان های بین المللی حامی عربستان، ترکیه، امارات، اسرائیل، اردن، بحرین، سازمان ملل، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اسلامی تقریبا هیچ. پس از موفقیت های مطمئن و پس از چند سال، سردار سلیمانی روسیه را نیز به میدان کشاند تا آبروی رفته اش در اکراین برگردد و حقیقتا هم موفق شد. پس از مدتها توانست ترکیه را هم تا حدی هماهنگ کند.
۳ محور اقدام ژنرال ماتیس سردار قاسم سلیمانی
۴ میدان های اقدام میدان زمینی: مرزهای ترکیه، اردن، عراق، اسرائیل میدان هوایی: تمام خطوط هوایی نظامی و غیر نظامی و تمامی پایگاهها هوایی و فرودگاه ها میدان دریاییبستر زمینی بسیار محدود اگر نیروهای سلیمانی در یک پرواز با ماهان جابجا شدند، آمریکایی ها این خط هوایی را تحریم کردند.
هیچ
۵ نیروهای تحت اختیار نیروهای زبده بزرگترین ارتش دنیا و نیروهای عربستان و ترکیه و امارات و اسرائیل و نیز تروریست های پنج قاره جهانفقط نیروی زمینی و عموماً بسیجی با سطح آموزش حدود یک ماه
۶ سلاح های تحت اختیار پیشرفته ترین و عظیم ترین ذخایر اسلحه جهان؛ تا حدی که گاهی افراد را با موشک های تاو آمریکایی ضد تانک می زدند محدودیت شدید سلاح و تحریم
۷ جغرافیایی اقدام ترکیه، عراق، اسرائیل، اردن و بخش هایی از لبنانتقریبا فقط بخش کوچکی از دمشق باقی مانده بود.
۸ پول ۷۰۰۰ میلیارد دلار حدود پنج میلیارد دلار
۹ نتیجه شکست داعش امریکایی و هم پیمانانش در سوریه و نیز عراق پیروزی جبهه مقاومت با محوریت سردار سلیمانی و یارانش و علاوه بر آن، اعتماد و اتحاد روسیه و تا حدی ترکیه و قطر با ایران و نیز اعتماد تمام کشورهای جهان به قدرت ایران

بررسی ماجرای شهادت قاسم سلیمانی

در برخی نظریات روابط بین الملل گفته می شود که عامل جلوگیری از جنگ، توازن قوا است. بنابراین هر گاه یک حکومت استکباری، قدرت مند بشود و طرف مقابل ضعیف بشود، خطر جنگ، جدی است. با روی کار آمدن جریان نسبتا غربگرا در ایران، آمریکا شروع به تضعیف ایران کرد و در گام نخست، صنعت صلح آمیز هسته ای ایران که نماد غرور ملی شده بود، با برجام به زیر کشیدند و تحریمها هم بیشتر کردند. همزمان شروع به قتل و شکنجه شخصیت های بزرگ شیعه در عربستان (شهید باقر النمر) و نیز دیگر جاها مانند نیجریه و عراق کردند. مواضع الحشد الشعبی را بمباران کردند و جریان کم خرد غربگرا سکوت را بر جریان مقاومت تحمیل کردند. کم کم مستکبرین به این نتیجه رسیدند که اگر سردار سلیمانی را بزنند، هیچ اتفاقی نمی افتد؛ بلکه به سبب تضعف جایگاه مردمی جریان مقاومت در اغتشاشات عراق و ایران و لبنان و کشتن برخی سرداران مقاومت در عراق، سبب ضربه جدی به جریان مقاومت می شود؛ یعنی پس از زدن عقبه مردمی آنان، نوبت به زدن سران آنان می رسد.

اما اشتباه آنان این بود که درک استراتژیک از کسی مثل سردار سلیمانی نداشتند. آنان نمی دانستند که اصل قدرت سردار سلیمانی در عقل وی و جوهره وجودش است نه در جسم و فکر و مغز وی. آنها نمی دانستند که «شهید سلیمانی» قدرتمندتر از «سردار سلیمانی» است. آمریکایی ها با ترور سردار سلیمانی و سردار ابومهدی مهندس، در واقع، روح بزرگ این دو سردار را از قفس تن آزاد کردند؛ و این روح ها، بسیار قدرتمندتر از بمب صد تنی هیدروژنی بودند؛ نتیجه چه شد؟

پیامدهای ترور سردار سلیمانی و ابومهدی مهندس

  1. نظام سیاسی از هم پاشیده عراق را متحد کرد و مجلس تحت تأثیر شدید آمریکا را به مصوبه اخراج نیروهای نظامی آمریکا کشاند و از اکنون نیروهای نظامی آمریکا در عراق، قانوناً یک اشغالگرند.
  2. برخی از مردم عراق که در اغتشاشات اخیر دچار تفرقه شده بودند، متحد شدند و اثر اغتشاشات از بین رفت.
  3. مردم عراق را با مردم ایران متحد تر کرد و ایران هراسی به ایران ستایی تبدیل شد.
  4. مردم ایران را نیز بیشتر با هم متحد کرد.
  5. سیاستمداران ایران و راهبرد مشترک آنان در قبال آمریکا و غرب را نیز بیشتر به هم نزدیک کرد.
  6. بنابراین به سرعت گام نهایی رفع محدودیت های برجامی برای صنعت هسته ای هم برداشته شد و عزت پایمال شده ایران در مذاکره با آمریکا، زنده شد.
  7. هیمنه آمریکا شکسته شد و ایران نخستین کشور جهان است که پس از چندین دهه، رسما مواضع آمریکا را موشکباران کرد و آنان جرأت هیچ پاسخی نیافتند و بیش از پیش، از درون دچار تفرقه شدند.
  8. دولتهای منطقه را به آمریکا بی اعتماد کرد و اعتمادشان به ایران بیشتر شد.
  9. جریان های مقاومت در منطقه را بیش از پیش قدرتمند و مطمئن کرد و جریان های وابسته به آمریکا در منطقه، سردرگم و بی پناه شدند.
  10. در ایران بیش از ده میلیون نفر در شهرهای مختلف برای تشییع پیکر شهید سلیمانی به پا خاستند و این تشییع، احتمالا بزرگترین تشییع جنازه یک نظامی در طول تاریخ بشری است.

برای به دست آوردن هر کدام از نتایج فوق، چند صد میلیارد دلار لازم است؟ سردار سلیمانی و شهید سلیمانی، این نتایج را به خوبی برای جبهه مقاومت رقم زدند.

به خدا اگر سردار سلیمانی اشک هم می ریخت که همه جمع شوند تا ایشان برای شان سخن بگوید، شاید یک دهم این تعداد حتی حاضر نبودند که پای صفحه تلویزیون یا از روی گوشی به سخنان وی گوش بدهند، اما وقتی که خون ریخت، میلیون ها نفر فقط در ایران، ساعتها در هوای سرد، پیاده به دنبال سکوت پرمعنایش دویدند و اشک و ناله سردادند.

آری خون بر شمشیر پیروز است و اصل قدرت ما در قدرت عقل است نه قدرت نظامی.

سخنرانی ابوالفضل امامی در همایش «صعود عمل و مبارزه با نیروهای استکباری؛ الگوی سردار سلیمانی»؛ رم ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸

درباره ی مدیر

همچنین ببینید

وندکاوی 12؛ پیشوند ب؛ با معنای بهینگی

«ب» زادفت (زاداُفت: بُن مضارع مُرخّم) بختن یا زادفت ورزادبرهای آن (مصدرهای فرزندی آن؛ مانند ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *