خانه - ۱۳۹۸ - تیر

بایگانی ماهانه: تیر ۱۳۹۸

پرخشه هایی از زبان فارسی؛ زبان مقاومت- بخش ۱ و۲: «چم» و «پ»

در این نوشته به وندپژوهی «چم» و «پ» می پردازیم: ✳پَرَخشَه هایی از زبان فارسی۱: «چم» در برابر جنگ جهانی واژگان بیگانه، زبان فارسی مقاوم است؛ دوستش بداریم🌸 🔹وندپژوهی چم وندواژه «چم» در اصل، «بن مضارع» از مصدر چمیدن است. چم به معنای راست و کشیده است. این معنا را ...

ادامه نوشته »