خانه - فقه سیاسی - یادداشت سیاسی - مبادا شیعیان افغانی را از ایران متنفر کنیم! حضرت علی درباره آن زن اهل کتاب چه گفت؟

مبادا شیعیان افغانی را از ایران متنفر کنیم! حضرت علی درباره آن زن اهل کتاب چه گفت؟

afghaniبه امیر المؤمنین خبر رسید که در جریان تجاوز اوباش معاویه به شهر انبار،  خلخالی از پای یک زن اهل کتاب (میسیحی یا یهودی یا …) دراوردند و آنگاه فریاد براورد که اگر مسلمانی در این مساله از غصه دق کند، روا است! حالا برخی شیعیان افغانی در ایران در معرض برخی آدم رباهای باجگیر جان می دهند و صدا از برخی شیعیان امام علی در نمی آید.

ای میل یک مرد غریب با خانوده ای در آغوش شکنجه آدم ربایان

برادر عزیز و گرامی! از بس عقده دارم، بگذار کمی دردهایم را بر دامن تو بریزم چرا که شما را دارای ظرفیت ریختن این درد می بینم. به یک مشکلی برخورده ام یکی از فامیل [های] نزدیکم را دزدان در جیرفت کرمان ربوده است [و درخواست باج کرده است].

نه آن پولی را که طلب کرده دارم و نه دست ما به جایی می رسد. هرکجا رو می کنم کاری از پیش نمی رود!

همین طور متحیر مانده ایم تا از پیش خداوند چه برسد. اگر اسلام رسول الله و قرآن همین است که [گاهی در گوشه و کنار] جمهوری اسلامی ایران انجام می شود، من به قطع و یقین به این اسلام کفر ورزیدم. جان چند بچه شیعه در دست دزدان در خطر است و هر روز آن ها را دم برق می دهند. یکی از آن ها در زیر فشار شکنجه جان داده است و جنازه اش به قم انتقال داده شده است. ولی از طرف نیروی انتظامی، داد گستری و… [گویا] توجهی به شکایات ما نشده است. انگار که آنها یک سوسک نفرت آور را گرفته اند و می کشند. چه رسد حیوان قابل احترام، [چه رسد به انسان و چه رسد به بچه شیعه فاطمه زهرا].

به این جهت کلا وضعم به هم ریخته است. خدا شاهد است، خدا شاهد است، تملق نیست، مداهنه نیست. از بس در نظام جمهوری اسلامی ایران [از سوی برخی] مورد بی مهری، تبعیض آشکار و ظلم قرار گرفته ایم، من چند بار به یاد حضرت امام و انسان های بدون تعصب ملی که اسلام را برای اسلام می خواهند و ملیت را برای اسلام می خواهند افتادم.

[آدم رباها] شماره حساب بانکی داده اند، و راحت در حاشیه امن تمام خلافش را نسبت ما انجام می دهند. به برخی جاها [هم که] مراجعه می کنیم، کاری قابل قبولی انجام نمی دهند. با اینکه از نظر دینی و ملی این وظیفه نیروی امنیتی است که این مسائل را پی گیری کند ولو ما هم شکایت نکنیم.

تکلمه: بسیاری از افغانی ها وقتی از ایران می روند، با خاطره بدی می روند با این که نظام خیلی زحمت می کشد اما برخی نانجیبی ها و ننگ ها از سوی برخی آقایان بی خرد  رخ می دهد که همه زحمات  را به یاد می دهد. ضمناً برادران افغانی سنی عمدتاً شمایل شان شبیه ایرانی ها است و در ایران خیلی مشخص نیستند ولی افغانی هایی که قیافه شان با ایرانی ها فرق دارد، از قوم هزاره و شیعه هستند و معملاً … .

تکمیلی 1

اگر اقای م. و سایر مسؤلین برای ما دل می سوختند، حتما اقدام می کردیم، هر سو رو آوردیم تیر ما به سنگ خورده است. پیش از من دوستان شکایت کرده هیچ توجهی نشده است. همین بچه را هم بدون اینکه ما اطلاع پیدا کنیم، حالا معلوم شده است پسر عمویش خواسته که بیا برویم سوریه من آن جا فرمانده هستم و شما هم پیش من باشید، این بچه مدرسه را رها کرده بدون اطلاع پدر و مادر و دعای خیر آن ها این جور گرفتار شده است.

امید همکاری می رفت ما می رفتیم.

پیش از من دوستان دیگر شماره یک آدم ربا را مسدود کرده خودش هم در بانک بوده که صاحب حساب می آید و می گوید چرا حاجی آقا حساب مرا مسدود کرده اید، ایشان به نیروی امنیتی با اینکه دستور قضایی هم داشته که این خانم را باز داشت کنید، بازداشت نمی کند. و او راحت از بانک می رود، فردایش دو باره آن را به دادگستری می طلبد، باز آزادش می کند. با اینکه همکاران همین خانم یک نفر را زیر شکنجه کشته است.

وضع این گونه است. برادر خانم من هم که هنوز نه زندگی اش معلوم و نه مردگی اش، فقط بعد از اینکه ده تومان پول ریختم، تماس گرفت. ده تومان دیگر بریز وگوشی اش را قطع کرده است.حالا این ده تومان را اگر بتوانم بریزم بازهم همین طور ادامه می دهد، مانده ام چه کنم، خانمم فقط روی خانه راه می رود تحمل نشستن ندارد، حتی تمام آنچه داشتیم به حسابش حواله کردیم، پسرکوچکم از بیرون ماست آورده دویست تک تومانی را که از مغازه دار آورده به دست مادرش داده و می گوید این را هم برای دوزدها بفرست که دایی را آزاد کند و شما دیگر گریه نکن مادرجان. وضع این قدر رقت بار است.

شماره تلفن من … و شماره حساب کسی که به حسابش پول ریخته ام به نام هانیه ت.ت با شماره بانکی 34……….  بانک کشاورزی شماره کارت اما شماره حساب که کار مند بانک به من داده  9………………  تاکنون ده میلون تومانریخته ام بعد از اینکه این پول را ریخته ام تمام وسایل شخصی خودم و خانم را زیر قیمت فروخته ام بعد از گرفتن پول فقط یکبار دیگر زنگ زده است که ده ملیون تومان دیگر بریز از آن به بعد تلفنش را هم پاسخ نمی گوید. و رد بچه هم معلوم نیست و مجموعه این ها بیست و شش نفر است من حد اقل چهار نفر فامیلم در دفاع از حریم شیعه در خط جهاد است در سوریه همین بچه هم ردش معلوم نیست، ما نگران هستیم که آسیب جانی نرسد، چون این ها را دسته جمعی به یک زنجیر بسته بعضی جاهای بدنش را سوسازانده و دسته جمعی دم برق می دهد یک نفر هم تا کنون جان باخته است. وضع این گونه است. ای کاش شما این جا تشریف می دشتید

درباره ی مدیر

همچنین ببینید

وندکاوی 12؛ پیشوند ب؛ با معنای بهینگی

«ب» زادفت (زاداُفت: بُن مضارع مُرخّم) بختن یا زادفت ورزادبرهای آن (مصدرهای فرزندی آن؛ مانند ...

6 دیدگاه

 1. با سلام

  ظلم و جنایت در مورد هر جانداری قبیح و محکوم است.چه برسد به انسان متدین و موحد.
  در مورد مطلب مذکور بر فرض صحت ، چند نکته به ذهن می رسد:

  1- خوب بود مدیر محترم شخصا تحقیق می کردند که نیروی انتظامی در قبال گروگان گیری و آدم ربائی غیر ایرانیان وارد عمل می شود یانه؟
  بنده بعید می دانم که در این زمینه فرقی قائل باشند!

  2- مگر جمهوری اسلامی آدم ربائی کرده است که او می گوید:
  « اگر اسلام رسول الله و قرآن همین است که [گاهی در گوشه و کنار] جمهوری اسلامی ایران انجام می شود، من به قطع و یقین به این اسلام کفر ورزیدم.»
  گذشته از این مسئولین عالی نظام تاکید دارند که نظام ادعا ندارد که همۀ قوانین اسلام در این کشور به تمامه عمل می شود.بله ما در مسیر آن هستیم.لذا نه این نظام آئینۀ تمام نمای اسلام است و نه کسی این ادعا را دارد!

  3- این جنایات هم قطعا مورد حمایت و تایید نظام نمی باشد که این شخص بخواهد به اسلام کافر شود.گذشته از این مگر فقط افاغنه در این کشور مورد ادم ربائی قرار گرفته اند و مگر این اولین بار است که این اتفاق افتاده است؟

  • سلام برادرم
   اگر فرزندت را ربوده بودند و به خاطر ده میلیون تومان پولی که تو نداری، کشته بودند و جسدش را مثل لاشه سگ انداخته بودند یک جایی، جور دیگری هم می توانستی فکر کنی.
   این بار اول نبوده است. این بار هم تا کنون ده میلیون تومان جمع کرده اند و به شماره حساب مشخصی به نام ه. ت. ت. فرستاده اند که احتمالا حسابی با مشخصات جعلی یا سرقتی باشد.
   من با افغانی های زیادی صحبت کرده ام آن هم بعد از مراسم روضه امام حسین علیه السلام. انها با روضه ما اشک می ریزند ولی اگر اسمی از ایران بیاید ابراز نفرت می کنند. شما برخورد برخی مسوولین کثیف ایرانی با افغانی ها را ندیدید.

   بگذریم.

   نیروی انتظامی می گوید شما باید بروید توی جیرفت و شکایت کنید و ما نمی توانیم از این جا (قم) پیگیری کنیم. به نظر شما این حرف منطقی است؟ یعنی یک باند یا چند باند ادم ربا دست به کار شوند و هر از چندی کسی را بدزند و یکی را برای زهر چشم بکشند و ما این مساله را مساله شخصی بدانیم و به دنبال شاکی خصوصی باشیم؟

   حتما باید این طلبه های بی کس افغانی که بچه شان را کشتند بروند توی شبکه های اجتماعی و آبروی ایران را ببرند و با بی بی سی مصاحبه کنند تا برخی مسوولین بی لیاقت و شکم گنده ما سر عقل بیایند؟

   کسی نمی گوید نظام بد است؛ دقیقاً نظام خیلی خیلی خوب است و ماشرمنده نظام هستیم که خدمتی درخور به آن نکردیم. کسی نمی گوید نظام از این جنایت حمایت می کند. ما می گوییم انگل های بی شرفی که در خون شهدا شنا می کنند باید تنبیه شوند. من هم مثل شما و البته مثل آن طلبه های افغانی خیلی خیلی نگران آبروی جمهوری اسلامی ایران هستم ولی نباید سکوت کرد که آبروی نظام می رود. آبروی نظام می ماند و انگلها می روند.

   والله باید ترسید از کسی که هیج کسی ندارد و آه جگر سوز می کشد.

   • باسلام

    در مورد مطلب ما احساسی برخورد نموده اید اخوی!

    ما هیچگاه این گونه جنایات را تایید نمی کنیم که بخواهیم به گفتۀ کسی خود را جای این قربانیان فرض کنیم ! حرف این است که برای یک دستمال قیصریه ای را به آتش نمی کشند.
    مطلب دیگر این بود که آیا نیروی انتظامی در این گونه موارد واقعا وارد عمل نمی شود؟
    که پیشنهاد داده بودیم جناب مدیر در این مورد تحقیق کنند.
    ظاهرا از جوابیۀ جناب مستطاب عالی این گونه فهمیده می شود که این نیرو در این موارد قانونا پیگیری خواهد کرد.این بدیهی است که شکایت باید در محل وقوع جرم پیگیری شود.این ربطی به افغانی بودن یا ایرانی بودن ندارد؛که حضرت عالی این گونه خشمگینانه بر این نیرو می تازید!!
    دغدغۀ شما نسبت به امور کشور قابل ستایش است ولی یک طلبۀ آگاه باید مواظب باشد که از آن طرف بام نیفتد.
    ما کاستیها و برخی کم کاریهای موجود را ندید نمی گیریم ولی احساسی عمل کردن گاهی باعث سیاه نمائی خواهد شد.
    گذشته از این برخی از همین افاغنه در این کشور جنایتهائی را مرتکب شده اند که قلم از بیان آن شرم دارد و دل طاقت تحمل آن را ندارد.صفحۀ حوادث روزنامه ها بعضا این وقایع را ثبت کرده اند.
    به هر حال نباید مطالب را باهم مخلوط نمود.
    با ظلم و جنایت باید برخورد کرد و از مظلوم دفاع.

    • سلام برادرم
     مساله گروگانگیری 26 نفر یک جرم خصوصی نیست که شاکی خصوصی بخواهد و در محل جرم شکایت شود.
     همین افاغنه یعنی چه؟ یعنی همین 26 نقز شیعه ای که گروگان گرفته شده اند؛ چنان جنایاتی کرده اند؟ عجب سخنی! مثل این که اروپاییان به جای برخورد با داعش، شیعیان اروپا را به صلابه بکشند!
     راستی شما احساس نمی کنید در برابر 26 افغانی شیعه که توی ایران به گروگان گرفته شده اندت، مسوولیتی غیر از نصیحت کردن ما داشته باشید؟ وقت ما هم می گیرید.

     ببین اگر کاری از دستت بر می اید انجام بده، شماره تلفن برخی قربانیان این گروگانگیری و شماره حساب آدم ربا و نام وی در اختیار ما هست.

     موفق باشید

     • باسلام و وقت بخیر

      آیا تعداد نفرات در این جرم مدخلیت دارد؟یعنی اگر دو نفر را گروگان بگیرند آنگاه دیگر این جرم خصوصی می شود؟

      منظور از همین افاغنه یعنی افغانیهائی که در این کشورند.این را هر کسی که سواد خواندن و نوشتن داشته باشد، می فهمد.عجیبه که جنابعالی منظور را متوجه نشده اید یا این که متوجه شده اید ولی بحث را منحرف کرده اید که این هم جای تاسف است.!
      اروپائیان هم به جای برخورد با داعش نه تنها با شیعیان بلکه هر مسلمانی را در اروپا به صلابه می کشند و کشیده اند.

      در مورد مطلب مورد بحث اطلاعات دقیق ندارم و ناراحتی بنده در این گونه موارد اگر از جنابعالی بیشتر نباشد قطعا کمتر نیست.
      گویا از نصیحت کراهت دارید در حالی که هدف بنده از بحث با شما بهتر و پخته تر شدن مطالب وبلاگ بوده است.اگر ناراحت می شوید بنده وقت اضافه ندارم که تلف کنم و دیگر بحثی نمی کنم.حتما می دانید که نقد مستدل مطالب چقدر وقت گیر است.

      در مورد مطلب آخر اگر شما یقین به این واقعه دارید و می خواهید پیگیری کنید، شنیده ام که دادستان قم _جناب آقای گنجی _ در این گونه موارد جدی برخورد می کنند.به ایشان مراجعه کنید و وی را در جریان این واقعه قرار دهید.

      یاعلی

     • سلام
      من ایران نیستم. شما که کمتر من ناراحت نیستید لطفا پیگیر بشوید.
      زنده و برازنده ظهور باشیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *